Na czym polega wizyta u psychologa?

Do psychologa zwracamy się w trudnych momentach naszego życia – strata kogoś bliskiego, rozwód, trauma po wypadku lub ciężkiej chorobie to przełomy, które zmieniają nasze relacje z otoczeniem. Wizyta u psychologa przydatna jest także w przypadku mniej poważnych spraw, gdy emocje biorę górę i utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Kim jest psycholog?

Psycholog to specjalista z wykształceniem II stopnia (studia magisterskie), któremu nieobce są zagadnienia opisujące:
– procesy myślowe, w tym zapamiętywanie i uczenie się,
– zachowania, motywacje ludzkiego działania,
– stres i walkę z nim,
– relacje jednostki z otoczeniem.Psycholog często bywa jednocześnie terapeutą, czyli specjalistą opracowującym i wdrażającym terapie psychologiczne jako metody leczenia zaburzeń. Nie każdy terapeuta jest psychologiem – do wykonywania zawody terapeuty uprawniają studia podyplomowe lub ukończenie szkoły psychoterapii.Utożsamianie psychologów i psychoterapeutów nie ma większego znaczenia – inaczej jest w przypadku zestawiania pracy psychologa z psychiatrą. Oba zawody łączy obszar działania – ludzka psychika; dzielą metody leczenia – psychiatra to lekarz, który wystawia recepty na leki i czasem wspomaga leczenie terapią psychologiczną. Psycholog nigdy nie stosuje farmakologii.

Wizyta u psychologa po raz pierwszy

Pierwsza wizyta u psychologa jest wstępnym etapem rozmowy psychologicznej. Przed tym spotkaniem psycholog najczęściej wyposażony jest w podstawowe informacje o pacjencie i jego problemie, więc na wizytę przychodzi z protodiagnozą. Zanim rozpocznie rozmowę psychologiczną będzie nawiązywać kontakt z pacjentem i ustalać z nim warunki współpracy.

Pytania zadawane przez psychologa dotyczą często bardzo intymnych, trudnych spraw. Osoby zwracające się o pomoc powinny wiedzieć, że mają prawo odmowy odpowiedzi na zadawane pytania, choć dla przebiegu leczenia może to być pewnym utrudnieniem. Zabezpieczeniem dla pacjentów są normy prawne, które nakładają na psychologów obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Zwolnieniem z tego obowiązku objęte są przypadki ujawnienia poważnych przestępstw oraz sytuacje stanowiące zagrożenie życia czy zdrowia pacjenta lub innych osób.

Jak długo trwa leczenie?

Ilość wizyt u psychologa nie jest ściśle określona – to zawsze kwestia indywidualna. Liczy się zarówno złożoność zjawiska, waga problemu jak i kondycja pacjenta. Podczas zasadniczej rozmowy, niekiedy wspieranej testami czy zadaniami, psycholog formułuje koncepcję problemu, przedstawia ją pacjentowi i omawia z nim. W etapie końcowym następuje podsumowanie problemu, sprawdza zrozumienie problemu przez pacjenta. Specjalista ustala wspólnie z pacjentem, co i jak należy zmienić, aby problem wyeliminować. Zakończeniem współpracy jest sporządzenie raportu, a w przypadku gdy działanie dotyczyło dziecka sporządzenie opinii dla osób lub organów, które skierowały dziecko do gabinetu. Często także opracowywany jest plan terapii psychologicznej, której powinien się poddać pacjent.

Perfumy La Vie Est Belle - historia<< >>Jak znaleźć idealną paletę cieni do powiek?

About the author : admin